Alice RTDI Consortia Ltd:n on perustanut KTT Liisa Lintunen vuonna 2007 Helsingissä. Toimiala on tutkimus, teknologian kehittäminen ja yrityksen liiketoiminnan kehittäminen.

Missio

Tietoisuuden nostaminen

Nostetaan tietoisuutta vety- ja polttokennoteknologian (Hydrogen & Fuel Cell Technology, H2FC) ratkaisujen hyödyistä sähkön tuottamiseen ja loppukulutukseen. Tarkoitus on edistää tämän markkinan kasvua. H2FC -teknologia korvaa perinteisen teknologian sähkön tuotannossa ja loppukulutuksessa, näin puhtaan teknologian käyttöä voidaan lisätä merkittävästi.

Tiedon tuottaminen yrityksille

Tuotetaan tietoa tunnistettuihin, selvästi määriteltyihin tiedon tarpeisiin ja kysymyksiin yrityksessä, joka haluaa edistää H2FC -liiketoimintaansa.

Markkinapohjaisen arvon tuottaminen yrityksen asiakkaille

Kehitetään H2FC -alan yritykselle markkinapohjaista arvoa luovia toimintoja, joilla tarjotaan erityistä ja havaittavaa lisäarvoa yrityksen asiakkaalle. Markkinapohjaista arvoa tuotetaan arvoketjun loppupään toiminnoilla, keskeisiä ovat digitaalinen markkinointi ja palvelut.

Strategian tuottaminen yritykselle

Muodostetaan yhteistyössä strategia ja liiketoimintamalli H2FC -alan yrityksen liiketoiminnan edistämiseen.

Tiedonhankintaa

Kerätään tietoa vety- ja polttokennoteknologian tuotteista, yrityksistä, markkinoista.

Tutkimusta

Tuotetaan tutkimustietoa globaalista H2FC –alasta

Arvot

Luonnon kunnioitus

Puhtaan ruuan tuotanto, turvallinen ja kaunis elinympäristö ensiarvoista;

Käyttöarvon tuottaminen

Liiketoiminnan tarkoitus on tuottaa erityistä käyttöarvoa yritysten asiakkaille, jotka arvostavat puhdasta, päästötöntä teknologiaa energian tuotannossa ja loppukulutuksessa, olematonta hiilijalanjälkeä, turvallisuutta, luonnonläheisyyttä, terveellistä asuinympäristöä maalla ja kaupungeissa.

Tiedon jakaminen ja luottamus

Olennaista käytännön liiketoimintamallissa, joka perustuu globaaliin, avoimeen innovaatioprosessiin ja yhteistyöhön.

Koulutus ja oppiminen

Ensimmäinen edellytys yrityksen kehittämisessä.

Innostus

Antaa kestävyyttä työhön

Yrittäjyys

Eräs tie erityiseen elämään.

Tavoitteet

Tieto

Olla tiedon tuottaja ja tiedon kauppias puhtaan H2FC -teknologian käyttöönoton edistämiseksi sähkön tuotannossa ja loppukulutuksessa.

Markkinapohjainen arvo

Olla yhteistyökumppani markkinapohjaisen arvon luomisessa H2FC –teknologiaa hyödyntävälle yritykselle.

Strategia

Olla puolestapuhuja, yhteistyökumppani strategian ja liiketoimintamallin luomisessa H2FC -teknologian yritykselle.

Osaamisalueet

Tiedon hankinta ja tutkimustiedon tuottaminen

Koulutus ja oppiminen

Yritystoiminta