Tiedon tuottaminen yrityksille

Yritys tuottaa tietoa tunnistettuun, selvästi määriteltyyn tarpeeseen tai kysymykseen yritykselle, joka haluaa hyödyntää H2FC –teknologiaa liiketoiminnassaan.  

Markkinapohjaisen arvon tuottaminen yrityksen asiakkaille

Yritys tuottaa yhteistyössä markkinapohjaista arvoa H2FC –alan teknologiatuotteille. Markkinapohjainen arvo tuotetaan kehittämällä yrityksen asiakkaalle havaittavaa ja mitattavaa lisäarvoa tuovia toimintoja arvoketjun loppupäässä lähellä asiakasta, markkinassa.

Määritelmä: Käyttöarvo asiakkaalle = Teknologiaperusteinen tuotearvo + Markkinapohjainen arvo.

H2FC -teknologiayritys tarjoaa asiakkaalleen molemmat yhteistyön avulla: 1) Polttokennoteknologian modulaarinen, skaalautuva tuote tai järjestelmä ja sen lisäksi, 2) Puhtaan teknologian brändi, toteutuvat ja mitatut ympäristöarvot kuten CO päästöjen vähennys, energiatehokkuuden lisäys, uusiutuvan energian käytön lisäys, vedyn käyttöönotto yhtenä vaihtoehtoisista polttoaineista sekä kaikki asiakkaan sijaintipaikkaan ja käyttöön toimitetut elinkaaren aikaiset ratkaisut ja palvelut.

Havaittavalla ja mitattavalla käyttöarvolla voidaan osoittaa investoinnin hyödyt. Parhaita H2FC –tuotteiden puolestapuhujia ovat asiakkaat tai sähkön kuluttajat, jotka haluavat säästää energiaa, pienentää hiilijalanjälkeään ja huolehtia ympäristöstä. Siksi tietoisuuden nostaminen markkinoilla olevista, puhtaan H2FC -teknologian tuotteista on alan toimijoiden kiireellinen tehtävä. Markkinapohjaista arvoa luovaa yhteistyötä tarvitaan enenevästi H2FC-alan tuotteiden ja palvelujen kysynnän lisäämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.

Strategian ja liiketoimintamallin muodostaminen yrityksille

Yritys muodostaa strategian & liiketoimintamallin yhteistyössä H2FC-alan yritykselle toiminnan kehittämiseen ja perinteisen teknologian korvaavan H2FC – teknologiasektorin kasvun edistämiseen.