Vety- ja polttokennoteknologian käyttöaloja

http://hydrogeneurope.eu/

Polttokennosovellukset

Polttokennotyypit

Esimerkkejä hyödyistä

Polttokennoteknologian hyötyjä

Vedyn hyötyjä